DRUGI PRZETARG NA ZAKUP AUTA
Dodane przez AdminM dnia 03 sierpień 2020 16:00:00

Ogłoszenie przetargu na zakup i dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Sokolniki.

1. Ogłoszenie o zamówieniu 

https://drive.google.com/file/d/1X-djLfrqJ9SWzRk3JpgfhOX6M98mHXo6/view?usp=sharing

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

https://drive.google.com/file/d/1YibzltOVcZWyau8oH0aEBoMRGxAr8OjH/view?usp=sharing

3. Wzór umowy 

https://drive.google.com/file/d/1FkMjDp8FZ3SW-ugYC2ToUOAgX1UFTLe_/view?usp=sharing

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

https://drive.google.com/file/d/1TjRcOwSVUdbbXtZevk9TK4Vu9bnTjP2W/view?usp=sharing

_________________________________________________________________

Aktualizacja nr 1 z dnia 08.08.2020 roku z godziny 11.00. 

1. Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

https://drive.google.com/file/d/1B0kS_Fnv6ZDLgVU2lYReDvH6KqQxaBC_/view?usp=sharing

____________________________________________________

Aktualizacja nr 2 z dnia 11.08.2020 roku z godziny 15.00

1. Informacja z otwarcia ofert

https://drive.google.com/file/d/1mfUZCnvn1fLsgANjucRcpBO-WqJZ_t5y/view?usp=sharing

2.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

https://drive.google.com/file/d/1slH74kVZ-d3xxDL-pGOcpBsAbBcx-srr/view?usp=sharing

 

_______________________________________________________

Aktualizacja nr 3  z dnia 17.08.2020 roku

1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

https://drive.google.com/file/d/1okWKOZVAg0sotJffRs8CmSQ0sH0hvF7h/view?usp=sharing

2. Zestawienie złożonych ofert

https://drive.google.com/file/d/1_lJOqJRzY3W8KyNSKoaveNdmLXSeHiux/view?usp=sharing

 

__________________________________________________________

Aktualizacja nr 4 z dnia 20.08.2020 roku z godziny 11.00

1. Sprostowanie  ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

https://drive.google.com/file/d/1B9RanYhDTV4d833hqs2-H4fuHDn4xWa_/view?usp=sharing

 

https://drive.google.com/file/d/1ezB-VyceSOD8ZCOVcIbDJfw4kwEHyYb1/view?usp=sharing